Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Επετειακού Μεταλλίου - ΠΟΒΑΚΟ


Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Επετειακού Μεταλλίου

ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. & FAX: 0030/210-3229 047, emailinfo@povako.grwww.povako.gr 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), με την ευκαιρία των 40 ετών λειτουργίας της, προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Επετειακού Μεταλλίου και δημοσιεύει τον κανονισμό του διαγωνισμού.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………….……………………………..……………………………………………

ΠΡΟΣ :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ
(ΠΟΒΑΚΩ)

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
με τίτλο: «Δημιουργία Μεταλλίου για την Τεσσαρακοστή Επέτειο της ΠΟΒΑΚΩ»
­­­____________________
Με την παρούσα αίτησή μου, συνυποβάλλω το σχέδιο μου και  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα αυτού,  προκειμένου να λάβω μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου -  δημιουργίας επετειακού μεταλλίου, τον οποίο διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ, δηλώνοντας ότι :
Α. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους του Κανονισμού του Διαγωνισμού   αυτού. 
Β. Το υποβαλλόμενο σχέδιο δημιουργήθηκε από εμένα προσωπικά.
 
                   ΜΕ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος
 

                   ΧΩΡΙΣ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος.

(ο αιτών επιλέγει με    την αντίστοιχη περίπτωση εντός του πλαισίου).


Με τιμή,


(τόπος, ημερομηνία και υπογραφή αιτούντος)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  1. ΟΝΟΜΑ:………………………………………ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………
  1. ΟΝΟΜΑ:………………………………………ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………
ΠΡΟΣ :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ
(ΠΟΒΑΚΩ)

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
με τίτλο: «Δημιουργία Μεταλλίου για την Τεσσαρακοστή Επέτειο της ΠΟΒΑΚΩ»
­­
Με την παρούσα αίτησή μας, συνυποβάλλουμε το σχέδιο μας και  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα αυτού,  προκειμένου να λάβουμε ως ομάδα  μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου -  δημιουργίας επετειακού μεταλλίου, τον οποίο διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ, δηλώνοντας ότι :
Α. έχουμε λάβει γνώση και αποδεχόμαστε όλους τους όρους του Κανονισμού του Διαγωνισμού αυτού και 
Β. το υποβαλλόμενο σχέδιο δημιουργήθηκε από εμάς, ως ομάδα, με ίση συμμετοχή στην όλη προσπάθεια και  στο αποτέλεσμα αυτού, 
 
                   ΜΕ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος
                   ΧΩΡΙΣ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος.
(οι αιτούντες επιλέγουν με    την αντίστοιχη περίπτωση εντός του πλαισίου).

Με τιμή,
1)                                                                             2)

(τόπος, ημερομηνία και υπογραφές αιτούντων)


Δεν υπάρχουν σχόλια :