Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Παραμύθι-στην Παιδική Ββιλιοθήκη ΒΠΚ"Χάνσελ και Γκρέτελ" το παραμύθι των αδερφών Γκριμ, στην Παιδική Βιβλιοθήκη
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:30.
Με τηλεφωνική προεγγραφή στα τηλ. 2310 424132-3
Περιοχή συνημμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια :