Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ανοιχτή πρόσκληση προς τα Κυπριακά φεστιβάλ για διεκδίκηση των EFFE Label και EFFE Award 2019-2020Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe


Ανοιχτή πρόσκληση προς τα Κυπριακά φεστιβάλ
για διεκδίκηση των EFFE Label και EFFE Award 2019-2020


Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), ως μέλος του Προγράμματος EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe και ως το κομβικό σημείο του στην Κύπρο, προσκαλεί όλα τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Κύπρο για εγγραφή στο FestivalFinder.eu και υποβολή αίτησης για διεκδίκηση των EFFE Label και EFFE Award 2019-2020.

Το Πρόγραμμα EFFE, μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (EFA- European Festivals Association), δίνει τη δυνατότητα στους διοργανωτές των καλλιτεχνικών φεστιβάλ της Ευρώπης να εγγραφούν στο FestivalFinder.eu, ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης μέσω του οποίου δίνεται άμεση πρόσβαση στο κοινό προς όλα τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, από τη μουσική μέχρι το θέατρο, τις τέχνες του δρόμου μέχρι το χορό, τη λογοτεχνία, σε 45 χώρες της Ευρώπης.

Με την εγγραφή στο FestivalFinder.eu, τα φεστιβάλ μπορούν να  υποβάλουν αίτηση, χωρίς κόστος, για να διεκδικήσουν το EFFE Label και το EFFE Award και να αξιολογηθούν από τη Διεθνή Επιτροπή του EFFE. Η πιστοποίηση EFFE (EFFE Label) αποτελεί την ευρωπαϊκή σφραγίδα ποιότητας, που απονέμεται στα αξιόλογα καλλιτεχνικά φεστιβάλ για την εργασία τους στον τομέα της τέχνης, τη συμμετοχή στην κοινότητα και το άνοιγμα ενός διεθνούς διαλόγου.

Το FestivalFinder.eu αποτελεί μέρος του Προγράμματος EFFE και οδηγό ενός διεθνούς κοινού, επαγγελματιών ή μη, καλλιτεχνών, διευθυντών φεστιβάλ, πολιτιστικών φορέων, τουριστικών πρακτόρων και ταξιδιωτών, δημοσιογράφων, bloggers, φίλων των φεστιβάλ και ακαδημαϊκών, από όλο το εύρος του πολιτιστικού χώρου της Ευρώπης. Το FestivalFinder.eu στηρίζεται από τα ίδια τα φεστιβάλ και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε συνεργασία με τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, τις τοπικές και δημοτικές αρχές, τους τουριστικούς φορείς και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, το ίδιο το κοινό, το FestivalFinder.eu φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πιο ενημερωμένο, περιεκτικό, εύστοχο και πρακτικό οδηγό των ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών φεστιβάλ.
Εγγραφή στο FestivalFinder.eu.
Τα ενδιαφερόμενα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μπορούν να εγγραφούν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν στο FestivalFinder.eu. (www.festivalfinder.eu), χωρίς το όποιο κόστος.

Με τη δημιουργία προφίλ χρήστη (λογαριασμός), τα ενδιαφερόμενα φεστιβάλ θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση του προφίλ τους με τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων. Με τη δημιουργία του προφίλ, το Φεστιβάλ αυτόματα συμπεριλαμβάνεται στον διαδικτυακό οδηγό των ευρωπαϊκών φεστιβάλ, μέσω του οποίου θα είναι προσβάσιμο στον όποιο ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που φεστιβάλ δεν εμπίπτει στις κατηγορίες καταχώρησης στον διαδικτυακό οδηγό, δεν θα γίνεται δεκτό.

Ως καλλιτεχνικά φεστιβάλ ορίζονται, από το Πρόγραμμα EFFE:
  1. Τα φεστιβάλ με κύριο επίκεντρο την ανάπτυξη, παρουσίαση ή/και συμμετοχή στις τέχνες και τον πολιτισμό, περιλαμβάνοντας τους πιο κάτω τομείς: Αρχιτεκτονική – Τσίρκο – Χορός – Σχεδιασμός - Εφαρμοσμένες τέχνες - Ψηφιακές τέχνες - Κινηματογράφος - Κληρονομιά - Λογοτεχνία - Μουσική - Όπερα - Φωτογραφία – Αφήγηση ιστοριών - Τέχνες του Δρόμου - Θέατρο – Εικαστικά
  2. Τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε καθορισμένη περιοχή και σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
  3. Τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε μία από τις 45 συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα.
  4. Τα φεστιβάλ που έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον διοργάνωση.

Δεν εμπίπτουν στα κριτήρια: α) φεστιβάλ τα οποία δεν επικεντρώνονται στις τέχνες (όπου οι τέχνες είναι δευτερεύον θέμα), β) masterclasses, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή εορτασμοί που έχουν ως δευτερεύον μέρος τους, την πραγματοποίηση φεστιβάλ και γ) μια δραστηριότητα που εντάσσεται σε μονοετές πρόγραμμα και η οποία δεν παρουσιάζεται ως ένα φεστιβάλ μέσα σε ένα συγκεκριμένο καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα 1129 ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά φεστιβάλ, που διακρίθηκαν με το EFFE Label 2015-2016 και 2017-2018, είναι ήδη εγγεγραμμένα στο FestivalFinder.eu., ενώ είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση του προφίλ τους στον οδηγό.


Αίτηση για απόκτηση του EFFE Label 2019-2020
Δικαίωμα για υποβολής αίτησης απόκτησης του πιστοποιητικού EFFE Label 2019-2020, έχουν: α) τα φεστιβάλ τα οποία θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο FestivalFinder.eu. (register) και β) τα φεστιβάλ που ήδη διακρίθηκαν με το EFFE Label 2015-2016 και 2017-2018 και προχώρησαν σε αναβάθμιση του υφιστάμενου προφίλ τους (update).

Τα αιτηθέντα φεστιβάλ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το Συντονιστικό Σώμα του Προγράμματος, εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Διεθνή Επιτροπή του Προγράμματος και τα διακριθέντα φεστιβάλ θα ανακοινωθούν στους επόμενους μήνες. Νοείται ότι, η Διεθνής Κριτική Επιτροπή EFFE ενδέχεται να επικοινωνήσει με τα αιτηθέντα φεστιβάλ για περαιτέρω πληροφορίες, αν χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης για το EFFE Label, τα φεστιβάλ αυτόματα θα συμμετάσχουν και στη διαδικασία απόκτησης του EFFE Award 2019-2020.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης για τη διεκδίκηση του EFFE Label και του EFFE Award 2019-2020, είναι η 20η Φεβρουαρίου 2019.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Εγγραφή στο FestivalFinder.eu: www.festivalfinder.eu
▪ Αναλυτικός οδηγός για υποβολή αίτησης απόκτησης του EFFE Label/Award: https://tinyurl.com/y937ymrs
Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του ΚΚΔΙΘ, στο τηλέφωνο 2267 4920 (ώρες γραφείου: 10:00 – 17:00, καθημερινά) ή μέσω email: info@ccoiti.org.cyΔεν υπάρχουν σχόλια :